Stevns Garderforening

Stiftet 1913

VELKOMMEN

Følg med på Nyhedssiden<<<<|>>>>

 

Kære medlemmer i Stevns Garderforening

Jeg håber alle er kommet godt ind i det nye år. 

At 2021 også vil give en del udfordringer, er der nok ingen tvivl om.     

Grundet forlængelse af corona-restriktioner er det ikke muligt at afholde generalforsamling iht. vedtægter. Den må vi desværre udskyde på ubestemt tid. Vi vender tilbage når situationen bedres.

En positiv melding fra Humlemose er, at fuglen til vores fugleskydning er udklækket og beslået. Vi håber at kunne afholde den traditionsrige skydning i juni måned. 

Vi håber på en bedring af situationen efter Påske, men for nuværende er en planlægning af året desværre ikke mulig. 

Ved de gamle garderes runde mærkedage, kigger vi så vidt muligt forbi, og med behørig afstand afleverer den obligatoriske hilsen. 

Med hilsen fra bestyrelsen idet vi håber på et snarligt gensyn.

 

NOV-67, Søren Sørensen,

formand

 

I 2020 var der 7.118 klik/gæster på Stevns Garderforenings hjemmeside. 

Følg med under Nyheder - her vil alt nyt være opdateret!

 

 

 

 

[ CORONA-VIRUS/COVID-1 | INFO] Henvisning til myndighedshjemmeside

 

 

Uddrag fra vedtægterne:

Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Stevns Garderforening.

Foreningens hjemsted er beliggende i Stevns Kommune.

Stevns Garderforening har nr. 31 i De Danske Garderforeningers samlede foreningsvirke og efterkommer Fællesvedtægternes § 5.

Formål

Stevns Garderforenings formål er: At fastholde og vedligeholde loyaliteten til Monarkiet, Kongehuset og Fædrelandet.

Endvidere skal der knyttes og styrkes kammeratlige bånd hos medlemmerne fra deres værnepligt og/eller tjeneste i Den Kgl. Livgarde.

Stevns Garderforening sikrer, at formålsbestemmelsen understøttes med sammenkomster, arrangementer, skytteforeningsaktiviteter, information og formidling.

Stevns Garderforening er helt upolitisk og vil altid udvise respekt for andre mennesker uanset tro, race og etnicitet.