Stevns Garderforening

Stiftet 1913

VELKOMMEN

Godt Nytår.

2020 bliver et år vi sent glemmer - 2021 bliver gensynets år - og vi ser frem til, at foreningslivet igen har muligheder for at samle os gamle gardere til samvær og glæde.

 

I 2020 var der 7.118 klik/gæster på Stevns Garderforenings hjemmeside. 

Følg med under Nyheder - her vil alt nyt være opdateret!

 

Kære medlemmer af Stevns Garderforening 

Som alle andre foreninger i landet er Stevns Garderforening nedlukket og fortsat ramt af CORONA-situationen. 

Det ser ud, som om der er lys forude, og foreningslivet kan komme i gang igen. 

I foreningen forventer vi at kunne gennemføre generalforsamlingen i september måned, og vi arbejder for nuværende på at kunne få en spændende foredragsholder til at besøge os i oktober måned. 

Men alt er naturligvis afhængig af forsamlingsforbuddet og CORONA-situationens udvikling. 

Vi ser frem til 2021, hvor situationen forhåbentlig er normaliseret, så vi kan afholde generalforsamling rettidigt og fugleskydning først i juni samt foredrag til efteråret. 

Jeg har aflagt besøg med behørig afstand til de gamle gardere, der har haft runde fødselsdage. Nogle jubilæumstegn er ligeledes blevet uddelt, men mangler dog fortsat nogle. 

Det er jo ikke så højtideligt, som vi kunne ønske, men alle har været glade for, at vi har haft dem i tankerne. 

I ønskes alle en god sommer og på snarligt gensyn.

    

De bedste garderhilsener

NOV-67 Søren Sørensen

Formand.   

 

 

[ CORONA-VIRUS/COVID-1 | INFO] Henvisning til myndighedshjemmeside

 

 

Uddrag fra vedtægterne:

Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Stevns Garderforening.

Foreningens hjemsted er beliggende i Stevns Kommune.

Stevns Garderforening har nr. 31 i De Danske Garderforeningers samlede foreningsvirke og efterkommer Fællesvedtægternes § 5.

Formål

Stevns Garderforenings formål er: At fastholde og vedligeholde loyaliteten til Monarkiet, Kongehuset og Fædrelandet.

Endvidere skal der knyttes og styrkes kammeratlige bånd hos medlemmerne fra deres værnepligt og/eller tjeneste i Den Kgl. Livgarde.

Stevns Garderforening sikrer, at formålsbestemmelsen understøttes med sammenkomster, arrangementer, skytteforeningsaktiviteter, information og formidling.

Stevns Garderforening er helt upolitisk og vil altid udvise respekt for andre mennesker uanset tro, race og etnicitet.